Wejścia przekaźnikoweUrządzenie DAVID, może informować, przy pomocy wiadomości tekstowych, o stanie każdego z czterech wejść przekaźnikowych (A, B, C, D). Zazwyczaj tą właściwość stosuje się w celu powiadomienia o: zalaniu, pożarze, włamaniu lub zbyt niskiej temperaturze otoczenia.

  • Treść wiadomości może zawierać informację o długości do 30 znaków.
  • Dla każdego z wejść można zaprogramować listę numerów telefonów, do których ma zostać wysłana wiadomość (maksymalnie do 8 numerów).

  • Centralka, może okresowo, co 24h wykonywać połączenie ze wskazanym nr telefonu w celu sprawdzenia poprawności jej działania.

 
Przykład:
  • do sterownika podpięta jest czujka PIR >  kiedy czujka wykryje ruch, urządzenie wyśle wiadomość o treści INTRUZ W MIESZKANIU


dalej wstecz